Foto 20 van het Noaberpad

logo van de wandelwebsite van Fred Triep


veenspoor1.jpg (129755 bytes)

Het dijkje door het Bargerveen, waarover het smalspoortje liep, met aan het eind een kunstwerk  
(Foto : Fred Triep)

Terug naar: Terug naar: