Foto 9 van het Pelgrimspad (deel 1)

logo van de wandelwebsite van Fred Triep


We lopen aan de rechterkant van de Leidsegracht van het centrum af (foto: Fred Triep)

Terug naar: Terug naar: