Map of the eastern part of Lassen Volcanic National Park /
Kaart van het oostelijk deel van Lassen Volcanic National Park

wanlogo2.gif (16205 bytes)

This map is an adaptation of the hiking map & guide 1:48.000  (Earthwalk Press) of Lassen Volcanic National Park (eastern part) /
Dit kaartje is een bewerking van de hiking map & guide 1:48.000 (Earthwalk Press) van Lassen Volcanic National Park (oostelijke deel)

Terug naar: Terug naar / Return to: