Foto 1 van de voettocht in Yemen

logo van de wandelwebsite van Fred Triep


De wadi met de brug, waar de voettocht begon (foto: Fred Triep)

Terug naar: Terug naar: