Foto 6 van de voettocht in Yemen

logo van de wandelwebsite van Fred Triep


Begeleid door gillende jongens hebben we de grote rots beklommen (foto: Fred Triep)

Terug naar: Terug naar: