Een lijnwandeling vanaf station Heemstede naar station Zandvoort via duinen en strand (26 km), met daarbij 2 alternatieven

wanlogo2.gif (16205 bytes)

door Fred Triep

Tekening van de wandelroute

Dit kaartje is een bewerking van het Mapsource kaartje (gebruikt in mijn Garmin Emap GPS apparaat )

Klik op de tekening als u de gedetailleerde tekening van de wandelroutes wilt zien.

Algemene beschrijving

Deze wandeling heb ik gemaakt met Margriet op woensdag 19 mei 2004.  De route is ontwikkeld door mij en is voor een klein deel gebaseerd op wandelingen uit de Wandelmap 4, "Wandelingen in Kennemerland en de Noordhollandse duinen" van S. van Schuppen en V. Mars, die uitgegeven is door uitgeverij de Dwarsstap in Nijmegen.
De gedetailleerde beschrijving hieronder is gemaakt door de beschrijvingen van de afzonderlijke wandelingen uit de wandelmap te combineren met persoonlijke gegevens van Fred Triep. De schaal van het kaartje is -door verkleining- circa 1 op 20.000. geworden.
De route loopt door de binnenduinrand van de Amsterdamse Waterleidingduinen, de duinen achter de zeereep en over het strand. Voor de delen door de Amsterdamse Waterleidingduinen, heeft u een toegangskaartje voor de Waterleidingduinen nodig, dat u bij de ingang Oase kunt kopen. 

Gedetailleerde beschrijving

De rode nummers in de beschrijving geven de waypoints aan, die tezamen met de tracks getoond worden, als u het mps bestand download (zie GPS gegevens)

  1. Loop het station aan de Oostkant (Heemstede kant) uit en sla buiten rechtsaf. U volgt nu het fietspad langs de Leidsevaartweg Volg dit fietspad, totdat u de eerste onbewaakte spoorwegovergang (364) tegenkomt. Ga deze over en volg de ondverharde weg, die uiteindelijk op de Boekenrodeweg (366) uitkomt. Ga linksaf en volg de Boekenroodeweg tot de T - splitsing (367) met Nachtegalenlaan. Sla daar weer linksaf in de weg, die ook weer Boekenroodeweg heet. U kunt hier op het fietspad aan de linkerkant van de weg lopen. Zo gauw u aan de overkant de parallelweg ziet verschijnen, kunt u het beste oversteken en deze weg vervolgen naar de ingang Oase van de Waterleidingduinen. Sla rechtsaf de oprijlaan naar ingang Oase in.
  2. Ga aan het einde door het toegangshek, sla linksaf de asfaltweg (368) op richting ingang Panneland. Volg deze weg totdat het bij de duinrel naar rechts loopt. Volg het zandpad links langs de duinrel en negeer de eerste brug naar rechts. Bij de tweede brug (369) de brug over en rechts langs de duinrel lopen. Het pad loopt omhoog en komt op het oude asfaltpad uit. Volg dit pad tot de splitsing bij ingang Panneland (370).
  3. Ga bij de splitsing naar rechts en volg de route met de gele koppen, deze route slaat bij de volgende kruising linksaf (371). U loopt nu door een open duinlandschaplandschap. Dit pad wordt ook gebruikt door het Hollandse kustpad.
  4. Het pad komt bij een Y splitsing (372) uit, de linkertak blijft de gele kop dragen, de rechtertak houdt de markering van het Hollands kustpad. Neem de rechtertak.
  5. U komt uit op een T splitsing (373). Ga hier linksaf. Vrij snel krijgt u weer een kruising, ga hier rechtsaf (374). Dit pad buigt naar links en komt weer op een kruising uit. Ga hier rechtsaf (375).
  6. Volg nu enige tijd een pad door het open duinlandschap, dat in een grote boog naar links buigt. U komt nu weer bij een kruising uit (376). Ga hier naar rechts en volg dit pad weer enige tijd.
  7. Kruis de verharde Oude Haasvelderweg (378). Het pad maakt een bocht naar links. Na enige tijd komt u weer bij een kruising uit (379). Ga hier rechtsaf de Ruigenhoeker Sculpweg op. Vervolg deze route tot aan de zeereep. Ga via de duinovergang naar het strand (383).
  8. Ga rechtsaf het strand op en loop (6,5 km) over het strand naar Zandvoort toe. Daar kunt u bij het begin van de boulevard (385) omhoog gaan of nog even doorlopen. Volg de boulevard Paulus Loot, deze gaat over in de Thorbeckestraat. Na enige tijd komt u bij het stationsplein, ga hier rechtsaf naar het station (388) van Zandvoort  

Alternatieve routes

U kunt de route ongeveer 10  km inkorten (alternatief aangegeven met paarse stippen) of ongeveer 16 km inkorten (alternatief aangegeven met groene stippen).
Een beschrijving van deze alternatieven komt in de nabije toekomst.

Literatuur

Steven van Schuppen en Vladimir Mars
Wandelingen in Kennemerland en de Noordhollandse duinen
een gids met routebeschrijvingen en achtergronden- vier extra grote stafkaarten 1:25.000
Dwarsstap, Nijmegen
ISBN 90-6168-605-9

GPS gegevens

Met mijn Garmin EMap GPS ontvanger heb ik enkele tracks en waypoints opgeslagen. Dit materiaal is beschikbaar als:

  • mps file (Mapsource formaat van Garmin)

  • gdb file

Wandelarrangementen aan de Hollandse kust

Bekijk hieronder de mogelijke  wandel- en  fietsarrangement of hotels en boek die via deze site:

 

Interessante links

Aan dit onderdeel wordt nog gewerkt.

 


Deze webpagina is nieuw aangemaakt op dinsdag 1 januari 2008.

Voor aanvullingen of reacties, stuur mij een email:

Stuur je reactie !email: Fred Triep

Terug naar: Terug naar: