Lopen of fietsen in Camperduin, Groet en Schoorl

- (een) literaire wandel/fietstocht van 15 km

wanlogo2.gif (16205 bytes)

Een literaire route door Kees de Bakker 
(met medewerking van Evelien Bergström en Wil Janssen)

vormgeving en layout van deze pagina: Fred Triep

Tekening van de wandelroute

Deze kaart is een bewerking van de Mapsource kaart, waarop de route gezet is door mijn Garmin EMap GPS ontvanger

Klik op de tekening als u de gedetailleerde tekening van de wandelroute wilt zien.

Inleiding

Deze route is door Kees de Bakker en Wil Janssen gemaakt als onderdeel van het boek Hier schijnt de zon (Schrijvers over Schoorl, Groet en Camperduin- Van Bernlef tot Reve), dat op 19 oktober 2003 verschijnt naar aanleiding van het 20 jarige bestaan van de uitgever Conserve in december 2003.

Het twintigjarige bestaan  was voor Kees de Bakker een  reden om na te gaan wat de aantrekkingskracht van deze lange Noordhollandse dorpsketen langs de duinen is. Niet alleen toeristen, maar vooral ook schrijvers en dichters en schilders voelen zich aangetrokken tot Schoorl, Groet en Camperduin. 
Dit boek is het vervolg  op Hier scheen ’t geluk bereikbaar (Schrijvers over Bergen, Van Gorter tot Van Dis).

In het boek is een literaire route opgenomen, die u ook via de wandelwebsite kunt lezen en nalopen/nafietsen.

Gedetailleerde beschrijving

Camperduin

We beginnen in Camperduin in ‘vh paviljoen Minkema', waar onder meer Nescio en Karel van het Reve in een van de voorgangers van dit paviljoen veel kwamen. Van hieruit rijden we dan aan de linkerzijde over het fietspad van de Heereweg, steken de weg richting Petten over en slaan even verder linksaf de Munnikenweg in waar op nr. 9 Mischa de Vreede woont.
Aan het eind van de weg
slaan we rechtsaf de Kleiweg in. Aan het eind opnieuw rechtsaf. Op nr. 6 van deze Houtendijk woont Bob van Amerongen. Hij komt onder de naam Viktor Poort voor in De avonden van Gerard Reve en is de schrijver van het verhaal in dit boek over zijn broer Karel.

Hargen

Rechtdoor komen we weer op de Heereweg waar we onze tocht linksaf wederom via het fietspad vervolgen tot boven door de dijkopening, rechtsaf en meteen weer linksaf, naar de Heereweg waar zich aan de rechteroverzijde restaurant 'De Bokkesprong' bevindt en links naast de parkeerplaats een dubbel woonhuis. In het linkergedeelte hiervan, Heereweg 331, vroeger genaamd 'De Krocht', woonde de familie M.J. (Rie) Brusse. Mark Brusse is in dit huis geboren. Peter was 6 weken toen hij uit Rotterdam in Groet kwam wonen. Verder richting Groet stond links op nr. 274 de woning met daarachter de werkplaats van de dorpstimmerman Damiaans. De woning werd ‘s zomers verhuurd o. a. aan Jan en Annie Romein. Op deze plek legden zij daar de basis voor hun boek Lage landen bij de zee.
We slaan nu rechtsaf de Hargerzeeweg in tot we aan de rechterzijde voor de toegangspoorten  met ieder een paard erop staan. Op dit terrein van 'De Paardenhemel’ schreef Neeltje Maria Min in de jaren van 1985 tot 2002 hier in een zomerhuisje veel van haar gedichten. Gerard en Karel van het Reve kwamen midden jaren dertig van de vorige eeuw samen met de Romeins (Jan en Annie en hun zoons Jan-Erik en Bart) al op dit terrein. Ook Nescio kwam hier regelmatig

Groet  

Meteen na 'De Paardenhemel’ gaan we linksaf langs de duinrand tot de tweedeweg links en rijden nu Harrie Kuijtenweg in tot we wederom de Heereweg bereiken. Links van ons bevindt zich op nr. 305 het naar de schilder Kuijten genoemde atelier van zijn dochter Cécile ( te bezoeken als het openingsbord uithangt). Rechts naast haar woning bevindt zich een pad (eigen weg) naar de boerderij snr. 307 waar op nr. 307 ZA Hugo Pos (de Koning van Koronie) zijn tweede zomerhuisje in deze streek (Schoorl) had. 
We gaan nu terug naar de duinkant via dezelfde Harrie Kuijtenweg en slaan linksaf richting het witte kerkje van Groet. Na het kerkje vervolgen we deze weg langs de duinkant tot we even verderop rechtsaf de Wagenmakersweg inslaan, richting Groeter klimduin. Hier staat aan de linkerzijde op nr. 25 het zomerhuisje waar Karel van het Reve tot aan zijn dood woonde/kwam. 
Terug naar het kruispunt gaan we rechtsaf waar meteen aan de linkerzijde van deze Achterweg een dubbel woonhuis staat. In het rechter gedeelte op nr. 26 logeerde Nescio, die we ook al op ‘De Paardenhemel’ tegenkwamen, ook enige tijd. Verder richting Schoorl aan de linkerzijde van deze Achterweg op nr. 22 de oprijlaan naar het huis waar lange tijd Jan en Annie-Romein- Verschoor hebben gewoond en na hun dood hun zoon Jan-Erik en zijn vrouw Hettty en hun kinderen. 
Op nr. 20 woonde aanvankelijk Brecht van den Muijzenberg en naderhand zoon Bart Romein en zijn gezin. Rechts op nr. 17 staat het nieuwe huis dat in de plaats is gekomen van het in de nacht van 10 op 11 februari 1972 verbrande huis van Elly de Waard en Chris J. van Geel. Aan de overzijde bevindt zich de achterkant van camping Eldorado van de familie Stoop. Nescio, die we al eerder in Groet tegenkwamen, maakte via zijn schoonzoon Jan Tenger in 1949/1950 gebruik van een caravan die aanvankelijk op dit terrein stond en daarna verhuisd werd naar het terrein ‘Carpe Diem’ van de familie Meedendorp.

Catrijp

De Achterweg vervolgen we weer richting Schoorl. Deze weg langs de duinen gaat vanaf de eerste weg links over in de Oorsprongweg. Nadat we na enige tijd aan de linkerzijde, de achterzijde van aanleunwoningen en van het verzorgingshuis passeren, staat links op nr. 42 (adres achterzijde Achterpad 21) het huisje waar van 1926 tot 1931 de dichter Werumeus Buning met zijn vrouw woonde. Rechts hiervan woonde rechter-schrijver-dichter-essayist Hugo Pos in een zomerhuisje.

Bregtdorp

Via de middelste van de drie klimduinen gaan we verder voorbij het Doopsgezind Broederschapshuis tot we rechts van deze Oorsprongweg in een open stuk duin het Bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer Het Zandspoor bereiken. Voorheen stond hier het interneringskamp Schoorl waarover de op 3 oktober 2002 op 67-jarige leeftijd of. Frédéric Bastet, die vrij kort na de Tweede Wereldoorlog als dienstplichtig soldaat in Kamp Schoorl verbleef, beschrijft in het hoofdstuk ‘Hoge sneeuwduinen en een gierende wind’ zijn herinneringen aan het kamp. 

Schoorl 

Even verder gaan we met aan linkerzijde een parkeerplaats verder en aan het eind van deze Oorsprongweg via het fietspad naar beneden over de Heereweg richting het centrum van Schoorl. We gaan passeren de Griek en 'Altamira'. Tegenover de Rabobank en naast de tennisbaan van 'TV Schoorl' bevindt zich de ingang van 'Heereduin'. In een van de huisjes op dit terrein werkt Bernlef gestaag voort aan zijn oeuvre. 
We gaan nu rechtdoor richting centrum en passeren rechts de ' Vishoek' en zien links de ‘Rustende Jager’, de plaatselijke boekhandel Leijsen links en kapperszaak en tijdschriftenhandel Gerrit Bekker (een fervent roker die helaas veel te jong overleed, maar zijn zaak leeft voort), bakkerij De Jong, restaurants ‘De Viersprong’ en ‘Het Trefpunt’ (links) en Super De Boer op de hoek rechts en zien dan het grootste klimduin van Schoorl aan het Roode Leeuwplein dat volgens uitgever Kees de Bakker van Conserve eigenlijk het Teun de Jagerplein genoemd zou moeten worden, vrij naar de held van Nicolaas Beets in diens gelijknamige verhaal. En daar zou ook een beeld moeten komen van Teun. Het plan ging niet door, maar wel werden de twee openbare basisscholen De Molenwiek en de Kinderweijdt na een fusie omgedoopt tot obs Teun de Jager. Ook de vroegere jeugdherberg aan de Klimweg heette Teun de Jager (te bereiken via de Duinweg, ingang naast het huis van de voormalige boswachter Frans Nieuwenhuizen). Het gebouw herbergt nu het spiritueel centrum Heel en Al. Het centrum van Schoorl is een goede gelegenheid om even uit te rustte. Er is voldoende horeca bij het zandduin : ‘’t Klimduin’, het Italiaanse restaurant ‘Primavera’ en ‘Honky Tonk’, Of iets terug in het centrum bij de al eerder genoemde gelegenheden ‘Viersprong’ en ‘’t Trefpunt’. 
Tussen deze twee laatste locaties door gaan we vanuit het centrum de Laanweg op en via een klein stukje fietspad aan de rechterkant, steken we de weg over om het fietspad nu aan de linkerzijde te vervolgen richting Schoorldam.

Buitenduin

Dit fietspad volgen we tot de stoplichten en slaan nu linksaf de Molenweg in. Na het weiland aan de rechterzijde met betonblokken, waaruit de masten van de ijsbaan oprijzen, gaan we meteen af het verharde fïetspaadje langs. We zijn dan in het Nollenbos, en gaan door tot we aan de linkerzijde de ingangpoort naar een woning in dit bos bereiken (Dennenlaantje 3.) Hier woonde de kunstpaus van de dertiger jaren auteur, uitgever, essayist Herman Robbers in villa De Nollen. Ontdekt is een groot aantal brieven waarin hij correspondeert met Jan de Hartog. (die later aan de Smeerlaan woonde) en waarover in dit boek meer te lezen is. 
We vervolgen onze weg en bereiken de Voorweg. We slaan nu linksaf om meteen rechtsaf de Sleedoornweg in te slaan. Rechts op nr. 2/A staat de woning van de laatste burgemeester van de toemalige gemeente Schoorl, Lambert Quant, die de cultuur een warm hart toedraagt. Hierna slaan we linksaf de Hulstweg in. 
Rechts op nr.16 woont Karel Wellinkhoff auteur van twee romans bij uitgeverij NAS Montségur, burcht van de vrede en De geheime bruiloft. Dit najaar verschijnt bij de voor hem nieuwe uitgeverij Sigma Press zijn derde roman Het raadsel van Azoth. 
Even verder aan de linkerkant op nr. 15 woont Peter van Bergen, groot kenner van het werk van Reve, wiens laatste roman Het hijgend hert aan hem is opgedragen. Eind 2002 verkocht hij zijn volledige Reve-collectie aan antiquaar Piet van Winden in de hoop dat zijn collectie bij de tachtigste verjaardag van Reve een plaats vindt in een Reve-museum. Reve heeft hier in Schoorl een groot aantal keren gelogeerd en vermoedelijk ook een groot gedeelte van zijn laatste roman hier geschreven.

Bullepad, lopend van Schoorldam tot Groet.

We gaan rechtsaf de Duindoornweg in tot we de weilanden bereiken. We slaan nu linksaf de Oudendijk in en vervolgen deze tot het eind. Vervolgen gaan we linksaf (Houtjeslaan) om meteen weer rechtsaf richting Camperduin over het bruggetje onze weg te vervolgen. Aan de linkerkant passeren we een grote waterplas en zien even verder aan de rechterkant achter een weiland de ‘Lands End’ (Smeerlaan nr. 8) waar Jan de Hartog woonde met zijn toenmalige vrouw, de schilderes Lydia van Schagen. In het aan de rechterkant gelegen gebouwtje ‘Ruim Blik’ dat Jan als werkruimte gebruikte, voltooide hij Hollands Glorie.
We vervolgen nu dit fietspad en via de achterzijde van het sportpark bereiken we de Smeerlaan. Linksaf en meteen rechtsaf richting Camperduin. 

Jan van Scorelpark 

Op de eerste weg links bereiken we via dit fietspad het Jan van Scorelpark met het cultureel centrum 'De Blinkerd'. We slaan nu rechtsaf achter de Blinkerd langs en gaan de derde afslag rechts het woonerf in. Links op nr. 29 woont schrijfster Hanny Alders (die in dit boek geportretteerd wordt door Dick de Scally) en naast haar, meteen op nr. 30, woont Conserve’s correctrice Evelien Bergström. Terug naar de plek waar we onze route door de polder onderbraken voor het bezoek aan het Jan van Scorelpark. 
Het fietspad naar de polderweg slaan we nu aan het eind linksaf tussen de weilanden door, richting Camperduin. Langs de volkstuinen aan de linkerzijde en vervolgens de achterzijde van het terrein van 'Carpe Diem' waar Nescio toendertijd een caravan op had staan zien we even verder links het witte huis op de hoek van de Nieuweweg en Vaalderweg (Nieuweweg nr. 2). Dit huis, ontworpen door Ch. J.F. Karsten jr. en Ben Merckelbach, aanhangers van Het Nieuwe Bouwen, was een basis voor feesten van dichters, schrijvers en schilders, maar ook een tijdelijk veilig verblijf voor verzetslieden, zoals te lezen valt in het verhaal van Jan van der Vegt.  

Groet  

Het fietspad door de polder vervolgen we nog heel even tot aan het boerderijhuis aan de Vaalderweg, waar we linksaf slaan over het bruggetje richting Camperduin. Langs de achterzijde van de tennisbaan bereiken we de Leeuweriklaan. Hier gaan we linksaf om meteen weer linksaf de Tureluur in te slaan waar op nr. 12 uitgeverij Conserve is  Terug naar de Leeuweriklaan linksaf richting Heereweg. Rechtsaf de Heereweg op richting het centrum van Groet. We gaan door tot we rechts bij de vistent op het parkeerterrein aankomen waar we tenslotte indien het openingsbord uithangt eventueel de tegenover het vistent gelegen atelier Harrie Kuijten kunnen bezoeken. Zijn olieverfschilderij ‘Strand Camperduin’, geschilderd in de jaren 30-40 siert niet voor niets het omslag van dit boek.

We hopen dat u evenveel van deze tocht zult genieten als de makers van het samenstellen ervan al hebben gedaan.

Literatuur

Hier schijnt de zon
(Schrijvers over Schoorl, Groet en Camperduin- Van Bernlef tot Reve
Uitgeverij Conserve
ISBN 90 5429 176 1
http://www.conserve.nl/nieuw.htm#5

Hier scheen ’t geluk bereikbaar 
(Schrijvers over Bergen- Van Gorter tot Van Dis)
Uitgeverij Conserve
ISBN 90 5429 145 1
http://www.conserve.nl/ 

Wandelarrangementen aan de Hollandse kust

Bekijk hieronder de mogelijke  wandel- en  fietsarrangement of hotels en boek die via deze site:

 

Interessante links

--  aan dit onderdeel wordt nog gewerkt.

 

Deze pagina is het laatst aangevuld op woensdag 10 mei 2006

Voor reacties t.a.v. de wandelroute of het boek

email: info@conserve.nl

Voor reacties t.a.v de website, stuur mij een email:

Stuur je reactie !email: Fred Triep