Rondwandelingen door/rondom de Eilandspolder vanuit de Rijp
(7 / 12,5 / 16,5 / 18,5 / 22,5 km)

wanlogo2.gif (16205 bytes)

door Fred Triep

Tekening van de wandelroute

Deze kaart is ontstaan door een grondige bewerking van de VVV- recreatiekaart

Klik op de tekening als u de gedetailleerde tekening van de wandelroute wilt zien.

Algemene beschrijving

Deze wandeling(en) werd(en) op zondag 11 oktober 1998 georganiseerd door de regio Noord- Holland van de vereniging Te Voet. Het vertrek was van café- restaurant "Het Stadhuis van Amsterdam " in de Rijp om 11.00 uur. De wandelingen zijn samengesteld aan de hand van een wandeling uit het boekje "Lopen over gras", de beschreven wandeling langs het "Waterlandpad" en ervaringen van wandelaars (Renée van der Haar en Fred Triep). Een mogelijk onderdeel van deze wandelingen is het Kerkenpad, dat sinds enkele jaren door Staatsbosbeheer opengesteld is vanaf 15 juni tot 15 maart (tijdens het broedseizoen gesloten)
De wandelroute(s) lopen door weilanden van het natuurreservaat de "Eilandspolder" (het Kerkenpad), over grasdijkjes, half verharde wegen en voor een (klein) deel over asfaltwegen in dit gebied. De onderdelen B en B* komen overeen met de Menningveerroute (9 km), die besproken wordt in de gids voor de Eilandspolder. De onderdelen A*, B* en C* komen overeen met de Eilandspolder- Oostwandeling (14 km), die ook besproken wordt in de gids voor de Eilandspolder (zie literatuur)

Te Voet is een vereniging van wandelaars, die dienstverlening voor wandelaars verzorgt en de belangen van wandelaars behartigt. In dit gebied is de regio NH van Te Voet ook regelmatig in overleg met het waterschap en de gemeente Graft/De Rijp (Toeristisch Platform Graft/De Rijp) over de vergroting van de wandelmogelijkheden.

Gedetailleerde beschrijving van de route(s)

Start rondwandeling 7, 16,5 en 22,5 km (rode pijlen op de kaart, deze wandelingen kunt u alleen maken als het Kerkepad open is)

A

Vanaf de Waag in het centrum gaat u rechtsaf (vanuit het "het Stadhuis van Amsterdam" linksaf) de Rechtestraat in. Loop het straatje uit tot vlak voor de brug en ga dan linksaf het Oostdijkje op. U passeert het oude gemaal, dat nu het woonhuis van een glaskunstenaar is. De weg wordt onverhard. Volg de onverharde weg, totdat u links een hek tegenkomt met een geelroodblauw markering (Noordhollandpad). Er staat ook een bordje Staatsbosbeheer. Er loopt een stukje onverharde weg het weiland in (Het Kerkenpad). Buiten het broedseizoen (15 maart tot 15 juni) kunt u dit pad volgen en over de graslanden en de brug naar Grootschermer lopen. De brug in dit pad is dan naar beneden gedaan. U loopt steeds in Westelijke richting, totdat u bij de weg Groot- Schermer/ Noordeinde komt. Ga rechtsaf de brug over en vervolg op de asfaltweg naar links uw wandeling. Loop de asfaltweg door tot aan de brug aan uw linkerkant (met aan de overkant een café).

Staatsbosbeheer heeft het Kerkenpad opengesteld buiten het broedseizoen. In het broedseizoen (15 maart tot en met 15 juni) mag u niet gebruik maken van het Kerkenpad

voor de rondwandeling van 7 km leest u door achter A*
voor de rondwandelingen van 16,5 en 22,5 km leest u door achter B.

A*

U gaat linksaf de brug over en u loopt over de asfaltweg het dorp Noordeinde in. U loopt langs het oude raadhuis van Graft en camping "Welgelegen". U neemt de eerstvolgende asfaltweg aan uw linkerhand en volgt deze terug naar de Rijp. U komt na enige tijd weer op het plein met de Waag en café/restaurant "Het Stadhuis van Amsterdam" U bent aan het einde van de 7 km lange wandeling

Start rondwandeling van 12,5 en 18,5 km (beginnen met de groene pijlen op het kaartje, daarna de rode pijlen volgen)

Dit is de aanlooproute voor de periode van het jaar, dat het Kerkenpad niet open is (groene pijl op de kaart)

Vanaf de Waag in het centrum gaat u linksaf de Rechtestraat in (richting Graft). Deze loopt u 1,5 km af. Bij Graft slaat u rechtsaf de Raadhuistraat in en u loopt langs de camping en het oude raadhuis (beide aan de rechterkant van de straat). Na Graft komt u in het dorpje Noordeinde. Aan het einde van het dorp ziet u een brug, met daarvoor aan de linkerkant een café (en terras). Over de brug slaat u linksaf de asfaltweg in.

B

Vervolg van de rondwandelingen van 12,5, 16,5, 18,5 en 22,5 km

U volgt de asfaltweg over de Meerdijk (we volgen tot aan het dorp Driehuizen de rood/wit markeringen van het Waterlandpad). Deze dijk gaat over in een grasdijk. De grasdijk maakt een bocht naar rechts. Op 200 meter na de bocht gaat u linksaf het bruggetje (plank) over. Negeer het bordje "Eigen Weg". Langs de boerderij "Neeltje Hoeve" volgt u de gruisweg. Aan het einde van het pad komt u op de asfaltweg door Driehuizen. U kunt linksaf gaan en een honderdtal meters verder lopen naar café de "Vriendschap". De wandelroute gaat echter naar rechts (u verlaat nu de markering van het Waterlandpad).

Volg de weg onderlangs de dijk of loop bovenop de grasdijk (uw paard mag u echter niet meenemen op de dijk !). Bij de eerste kruising met een asfaltweg, die naar rechts de polder ingaat, blijft u de weg onderlangs de dijk (of boven op de dijk) naar links vervolgen. Bij een boerderij langs die dijk zult u even naar beneden moeten om verderop weer de dijk op te kunnen gaan. U negeert een voet/fietsbrug, die naar links over de Schermerringvaart gaat en u blijft de dijk volgen. De dijk maakt een haakse bocht naar rechts en de onverharde weg gaat over in een grasdijk. Na enige tijd verlaat u via een klaphek de grasdijk en komt u op een asfaltweg. Als deze weg naar rechts afbuigt ziet u links weer een klaphek. Door dit hek weer naar de grasdijk lopen en deze weer volgen tot een hek. Via een klaphek, rechts beneden, de dijk verlaten en via parkeerterrein naar de klinkerweg lopen (aan overzijde ligt nu het café De Jonge Ruiter).  U bent nu in Grootschermer.

Voor de rondwandelingen van 12,5 of 16,5 km leest u door achter B*
Voor de rondwandelingen van 18,5 of 22,5 km leest u door achter C.

B*

Tegenover cafe De Jonge Ruiter rechtsaf. Bij het oude gemeentehuis rechtdoor gaan, het Noordeinde . Tijdens het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juni) de asfaltweg vervolgen tot bij het dorp Noordeinde .

Buiten het broedseizoen hoeft u niet de asfaltweg te vervolgen,  maar u kan dan rechtdoor lopen tot het hek met het bord ‘Kerkepad’. Dit pad over grasland rechtdoor vervolgen en na ongeveer 400 meter. rechtsaf gaan. Loop tot een hek aan de rechterzijde. U komt dan op een asfaltweg, ga linksaf deze asfaltweg op.

U volgt de asfaltweg totdat u weer bij de brug voor het dorp Noordeinde (met het café erachter) komt. U volgt nu de route, die beschreven staat achter A’. In de Rijp aangekomen bent u aan het einde van de wandeling van 12,5 of 16,5 km.

Vervolg van de rondwandelingen van 18,5 en 22,5 km

C

Ga linksaf de weg op. U blijft deze straat volgen en u steekt niet met het andere verkeer de brug van de ringvaart over. U volgt weer een half verhard pad over de ringdijk. U passeert de bekende beeldentuin van Nic Jonk, die u eventueel kunt bezoeken. Als u het pad vervolgt, komt u na enige tijd bij Schermerhorn. Steek de autoweg over en volg het Zwarte Dijkje, totdat u bij het Westeinde bent aangekomen. Sla hier rechtsaf en volg deze dorpsstraat tot aan café-restaurant ‘s Lands Welvaren. Sla daar rechtsaf het Zuidje in, die u vervolgt tot aan de autoweg. Steek hier de autoweg over en volg de asfaltweg, die aan de overkant van de autoweg langzaam naar de ringdijk loopt. Na enige tijd wordt de weg weer onverhard. U volgt deze weg totdat u in de Rijp aankomt. Sla daar rechtsaf de Rechtestraat in en na enkele minuten lopen bent u weer bij de Waag. U bent aan het eindpunt van de wandelingen van 18,5 of 22,5 km aangekomen.

Literatuur

Frans Buissink
Gids voor de Eilandspolder
Noordhollands Landschap en andere organisaties, 1999
ISBN 90-74540-02-3

Kees ten Holt & Jouke van der Meij
Lopen over gras- Wandelingen in en om Amsterdam
Bert Bakker, 1982
ISBN 90-6019-827-1
niet meer leverbaar

Trekvogelpad
Lange- afstandswandelroute van Bergen aan Zee naar Enschede v.v., LAW 2
(samenst. route: Wekgroep Nivon-paden Noord- Holland, Utrecht en Gelderland)
Nivon, Amsterdam, 1999
ISBN 90- 70601- 71- 0

Interessante links

Interessante links over de Eilandspolder en wandelen in dit gebied:

Deze pagina is het laatst aangevuld op zaterdag 4 oktober 2008.

Voor aanvullingen of reacties, stuur mij een email:

Stuur je reactie !email: Fred Triep

Terug naar: Terug naar: