Dagwandeling vanaf station Haarlem Spaarnwoude door het veenweidegebied tussen Haarlem, Halfweg en Spaarndam

wanlogo2.gif (16205 bytes)

door Fred Triep

Het oorspronkelijke routekaartje, dat hier stond,  was een bewerking van een stafkaart van de Topografische Dienst. Vanaf 14 februari heb ik dit kaarje moeten verwijderen, omdat TDN mij verbied het kaartje te plaatsen.
Binnenkort hoop ik hier een getekend kaartje neer te zetten.

Algemene beschrijving

Deze wandeling is door Te Voet NH gebruikt als kennismakingswandeling op zondag 21 november 1999. De lengte van de wandeling is ongeveer 19 à 20 km. De wandeling is ontwikkeld door Ank Buis. De wandeling  is voor een groot deel gebaseerd op wandeling 7 uit de Wandelmap 4, "Wandelingen in Kennemerland en de Noordhollandse duinen". Deze wandelmap is geschreven door S. van Schuppen en V. Mars en uitgegeven door de Dwarsstap in Nijmegen (zie literatuur).
De  wandeling uit de wandelmap vertrekt vanaf Spaarndam. Deze wandeling vertrekt vanaf station Haarlem- Spaarnwoude, dat met het openbaar vervoer beter te bereiken is dan Spaarndam. Het eerste deel van de route en het stukje in Spaarndam (naar de horeca op de gracht) zijn aanvullingen van Ank zelf. De gedetailleerde beschrijving hieronder is door Ank gemaakt door de beschrijving uit de wandelmap te combineren met haar eigen waarnemingen.

Gedetailleerde beschrijving

Verlaat station Haarlem- Spaarnwoude aan de kant van het industrieterrein Waarderpolder en ga dan rechtsaf richting viaduct. Ga het viaduct onder door en dan linksaf het fietspad op.
Steek bij het informatiebord Spaarnwoude schuin rechtsaf  het parkeerterrein over en loop het onverhard pad op. Ga aan het einde rechtsaf en langs de verbrande molen, dan rechtsaf fietspad op (= doodlopende weg). Ga na enige tijd linksaf bij een hek en klein parkeerterreintje, volg het voetpad. We lopen dan over een schitterend natuurterreintje met in het voorjaar een uniek vogelbroed gebied. Ga tot het volgende hek en volg dan linksaf het fietspad.
Ga aan het eind bij de T splitsing linksaf en ga de brug over. Aan het eind bij spoorwegovergang is rechts de mogelijkheid koffie te drinken (De Zoete Inval), maar voor de wandelroute moeten we linksaf. Ga na enige tijd rechtsaf het  fietspad op. Loop door tot de brug , ga de brug over en loop rechtdoor tot meertje. Ga vlak voor het meertje rechtsaf het voetpad ( dit is niet aangegeven) op tot het loopbruggetje met twee klaphekjes. Ga na het volgende klaphekje rechtdoor langs de sloot. Ga aan het einde (na 500 m) rechtsaf.  Ga nu linksaf over de brug en door het klaphekje, ga daarna na 30 meter rechtsaf en direct linksaf over een parkeerplaats. Sla aan  het einde linksaf de oude Notweg in, ga onder twee viaducten  (A9) door en neem de tweede weg scherp linksaf (Groeneweg).
Neem na enige tijd het eerste fietspad rechtsaf en ga aan het einde daarvan rechtsaf de Spaarndammerdijk op. U kunt aan de linkerzijde onderlangs de dijk lopen. Neem daarna het volgende fietspad linksaf en ga  na brug direct linksaf op de grasdijk lopen. Ga aan het eind rechtsaf het fietspad op en neem na 20 meter linksaf een breed graspad. Aan het einde gaat u rechtdoor over de Ringweg om Inlaagpolder, over het voetpad op de grasdijk. U kruist na drie km een weg. Het is de vraag of dit graspad helemaal gevolgd mag worden. Het beste kan u hier de weg pakken, die via een viaduct onder de A9 doorgaat.
Na het passeren van het viaduct ziet u aan de rechterkant sportpark Spaarndam. Het is ook mogelijk om bij slecht weer hier de bus naar station Haarlem te nemen. Halverwege de straat vanaf het sportpark is een bushalte.
Loop de straat rechtdoor  in en loop hem door  tot aan het zijkanaal. Ga daar linksaf tot aan de brug en ga de brug over het oude dorpje Spaarndam in. In dit oude dorpje kunt u onderlangs de dijk lopen op een smal voetpaadje langs de huizen. Na het passeren van de brug met het beeld van Hans Brinker de dijk volgen tot de volgende gracht. Ga bij deze gracht naar beneden, waar u aan de rechterkant van de gracht een café vindt.
Vanaf het café kunt nog een stukje de gracht aflopen en dan gaat u het bruggetje over en dan volgt u de gracht onder de dijk. Ga verderop de dijk weer op en de brug over naar andere kant van Spaarndam. U volgt nu de Spaarndammerdijk tot het fietspad. Volg het fietspad naar rechts en bij de eerste kruising neemt u het fietspad naar links, in de richting van de kerk Spaarnwoude. Loop rond de kerk, hij is bezichtiging waard. Ga aan het eind rechtsaf de asfaltweg op bij ANWB 4466. Volg deze asfaltweg enige tijd,  rechts ziet u een vogelhut. Ga bij een kruising rechtdoor het voetpad op, dat is het kerkepad richting Penningsveer. Ga aan het einde linksaf  tot de  spoorwegovergang en ga dan rechstaf de brug over en volg het fietspad naar Station Haarlem Spaarnwoude.
De beste tijd om deze wandeling te maken is in het voorjaar of de zomer.

Voor opmerkingen over deze wandeling kunt u commentaar sturen naar Ank Buis of Fred Triep

Stuur je reactie !email: Ank Buis

Literatuur

Steven van Schuppen en Vladimir Mars
Wandelingen in Kennemerland en de Noordhollandse duinen
een gids met routebeschrijvingen en achtergronden- vier extra grote stafkaarten 1:25.000
Dwarsstap, Nijmegen
ISBN 90-6168-605-9

Interessante links

Aan dit onderdeel wordt nog gewerkt

Voor aanvullingen of reacties, stuur mij een email:

Stuur je reactie !email: Fred Triep

Terug naar: Terug naar: