Een rondwandeling rondom de Wogmeerpolder (10,5 km)

wanlogo2.gif (16205 bytes)

door Fred Triep

Tekening van de wandelroute

(Dit kaartje heb ik gemaakt aan de hand van een oude VVV recreatiekaart)

Klik op de tekening, als u de gedetailleerde tekening van de wandelroute wilt zien.


Algemene beschrijving

Deze wandeling is voor het eerst beschreven in het boekje "Lopen over gras- Wandelingen in en om Amsterdam" van Kees ten Holt & Jouke van der Meij (zie literatuur). 

Mededeling ten aanzien van de openbaarheid en het gebruik als wandelroute

De ringdijk is openbaar voetpad volgens de wegenlegger. Dat betekent dat u er mag lopen. Maar het land op de dijken is vaak eigendom van de aanliggende boeren en u bent dus niet vrij te doen wat u wilt.

U bent te gast op het terrein van mensen, die ook recht op hun privacy hebben. Gedraag u als gast en zorg er daarom alstublieft voor dat de eigenaren geen last van u ondervinden. Overlast van enkele wandelaars kan zo het wandelen over de ringdijk voor veel goedwillende wandelaars in de toekomst verpesten.

Let op: U kunt op uw wandeling over de grasdijk geen hond meenemen, dat geeft teveel onrust bij het vee (schapen, koeien) dat er rondloopt.

Ik zou het zeer waarderen, als u bij bijzondere activiteiten (picknicks en dergelijke) eerst overleg zou plegen met de betreffende eigenaar.

Fred Triep

De route over de ringdijk is ongeveer 10,5 km.  Als u de aanloop vanaf het station Obdam en het teruglopen naar het station doet volgens de onderstaande beschrijving, dan moet u rekenen op 16 á 17 km. 

Als u met de auto komt, dan kunt u het beste starten in Spierdijk. Als u met het openbaar vervoer wilt reizen, dan kunt u het beste de trein naar Obdam nemen. Via één van de routes (helaas asfaltwegen!), die met rode stippen op het kaartje  zijn aangegeven, kunt u op de ringdijk komen vanaf het station. 

Nieuws (augustus  2004)

Vanaf begin 2002 tot nu is de vereniging TeVoet bezig geweest om de overstapjes in de hekken van deze rondwandeling vernieuwd te krijgen. In de zomer van 2004 is dat gelukt, dankzij het hoogheemraadschap en een actieve provincieambtenaar waardoor dit werk september 2004 af was. Om dit te vieren organiseerde TeVoet NH op zaterdag 11 september en zondag 12 september een begeleide rondwandeling.

De begeleide rondwandeling werd op beide dagen vanaf het station Obdam (start om 11.00 uur) en vanaf café "Het wapen van Wogmeer" (start omstreeks 12.30 uur, na aankomst en het kopje koffie drinken van de wandelaars, die met de trein zijn gekomen) gehouden. Natuurlijk kon u de wandeling op deze dagen ook onbegeleid maken, de routebeschrijving stond op deze webpagina en lag ook in het café "Het wapen van Wogmeer" 

Voor zondag 12 september hadden we ook de gedeputeerde (met portefeuille recreatie) Hans Schipper uitgenodigd. Hij had toegezegd te komen en hij opende de route officieel omstreeks 12.30 uur in het café, waarna de tocht voortgezet werd.

Café Het Wapen van Wogmeer
Wogmeer 59
1711 SW Hensbroek
Telefoon: 0229 561325
http://www.wapenvanwogmeer.nl/


De ringdijk is al lang openbaar toegankelijk. Slechts een klein deel van de dijk is verhard (dit betreffen doodlopende weggetjes), meer dan 90% van de wandeling is over gras.  Op dit moment zijn er 72 overstapjes, waardoor de ringdijk door iedereen goed te belopen is. De ringdijk is slecht op een aantal delen duidelijk als een ringdijk in het landschap te herkennen. Er is echter steeds een duidelijke ringsloot aan de buitenkant van de polder, zodat u altijd kunt zien waar de "dijk" loopt.

Gedetailleerde beschrijvingen

Let op, de beschrijvingen bij 1 en 2 (tegen de klok in) zijn in de tegengestelde richting van die van beschrijving 3 (met de klok mee). In de beschrijving zijn de GPS waypoints W01 t/m W05 opgenomen. Deze kunt u ook terugvinden op het kaartje. 

1. Beschrijving als u met de trein naar Obdam komt

 1. Vanuit het station loopt u naar de overweg in de Dorpsstraat. U gaat rechtsaf de overweg over en u loopt de Dorpsstraat in. Op de achtergrond ziet u nu de grote katholieke kerk.

De grote foto is 84 Kb

Links: De overweg in de Dorpsstraat met op de achtergrond de Rooms Katholieke Kerk

Foto: Fred Triep

 1. Vervolg de Dorpsstraat, links ziet u de kerk en rechts het café "Het wapen van Obdam". 

De grote foto's zijn respectievelijk 79 en 92 Kb

Links: De RK kerk aan de Dorpsstraat van Obdam
Rechts: Het café "Het wapen van Obdam" aan de Dorpsstraat

Foto's: Fred Triep

 1. U passeert het Gemeentehuis van Obdam, vervolg uw route door de Dorpsstraat. 

 2. Ruim voor de stoplichten (de kruising met de N507) kunt u het beste aan de rechterkant van de Dorpsstraat gaan lopen, want voorbij de N 507 is er links geen trottoir meer. Kruis de N 507.

 3. Vervolg de Dorpsstraat, totdat u bij de borden einde Obdam, begin Hensbroek komt. Aan uw linkerkant ziet u nu een doodlopende weg, de Kwakelweg. Ga deze in.

De grote foto is 105 Kb

Links: Via de doodlopende Kwakelweg lopen we naar polder De Wogmeer

Foto: Fred Triep

 1. Bij het laatste huis houdt het asfalt op, de weg gaat nu over in een pad met twee sporen van schelpgruis (Kwakelpad). U komt na enige tijd bij een houten hek, met daarop Kwakelpad. Vervolg uw route over dit pad.

De grote foto' s zijn respectievelijk 62 en 80 Kb

Links: Het Kwakelpad slingert zich door het open weidelandschap ten zuiden van Obdam
Rechts: Achter het hek loopt het schelpenpad (Kwakelpad) door naar de ringdijk van De Wogmeer

Foto´s: Fred Triep

 1. Dan komt u bij een picknick tafeltje met 2 bankjes. Als u het hek hierachter passeert, dan zit u op de ringdijk van de Wogmeer.

De grote foto' s zijn respectievelijk 67 en 83 Kb

Links: Het toegangshek aan het einde van het Kwakelpad naar de ringdijk
Rechts: Voor het toegangshek bevindt zich een picknicktafel, waar Theo geniet van zijn boterham en de koffie

Foto´s: Fred Triep

 1. Vervolg de ringdijk, waarbij u de ringsloot aan uw rechterkant houdt. 

De grote foto's zijn respectievelijk 125 Kb en 75 Kb

Links: Een terugblik vanaf de ringdijk op de picknicktafel, het Kwakelpad en het dorp Obdam
Rechts: De dijk maakt een bocht naar rechts en we zien de mooie bomenrij langs de kruisende asfaltweg

Foto's: Fred Triep

 1. Houd steeds de ringsloot aan uw rechterkant. U kruist een asfaltweg met een bomenrij (W03)

De grote foto' s zijn respectievelijk 57 en 53 Kb

Links: De schapen lopen voorzichtig weg bij de passage van dit stuk dijk
Rechts: We hebben uitzicht op een bocht van de ringdijk, een molen en de reflectie van de wolkenlucht

Foto´s: Fred Triep

 1. U komt bij een molen uit, passeer deze aan de rechterkant. U komt dan op een stukje asfalt (Molenpad).

De grote foto' s link zijn respectievelijk 61 en 95 Kb, rechts 70 Kb en 60 Kb

Links en rechts: Impressies van de Molenkade en de molen van verschillende kanten

Foto´s: Fred Triep

 1. U passeert de weg, die in de lengterichting door de polder loopt (dezelfde weg, waaraan het café lag). (W02)

 2. Volg rechts van het gemaaltje de asfaltweg. Volg deze asfaltweg totdat de verharding ophoudt.

 3. U ziet nu een huis, dat dicht bij het water staat. Neem het graspad tussen dat huis en de ringsloot.

 4. Volg nu steeds de "dijk" totdat u bij de drukke N 507 uitkomt. We passeren ook wat maisvelden.

De grote foto' s zijn respectievelijk 95 en 105 Kb

Links en rechts: Het weiland is bij sommige boeren omgezet in een maïsveld

Foto´s: Fred Triep

 1. Steek deze weg over en even verder naar links gaat u weer de dijk op.

 2. U komt uit bij de toegangsweg van Spierdijk naar Wogmeer (W01). Rechts staat het bord Spierdijk en aan de andere kant staat het bord Wogmeer.

De grote foto is 118 Kb

Links: Het dorp Wogmeer ligt hier tegenover Spierdijk aan dezelfde ringsloot

Foto: Fred Triep

 1. Kruis de weg en ga rechts van de huizen en links van de ringsloot verder. 

De grote foto' s zijn respectievelijk 138 en 147 Kb

Links en rechts: Het weiland is bij sommige boeren omgezet in een koolveld

Foto´s: Fred Triep

 1. U komt weer bij de verkeersweg uit, die de polder in de lengterichting doorsnijdt (W05).

 2. Volg het asfaltweggetje aan de overkant van deze verkeersweg. Dit weggetje leidt u langs een aantal boerderijen, die behoorlijk door bomen omgeven zijn. 

 3. Waar de asfaltweg ophoudt, komt u bij een hek uit. Vervolg de grasdijk en pak zoveel mogelijk de rechterkant van de grasdijk

 4. Na enige tijd kruist u weer de N 507.

 5. Na ongeveer 10 minuten bereikt u het punt, waar u rechts de picknick tafel ziet. Treinreizigers passeren hier het hek naar rechts en lopen via het Kwakelpad terug naar het station. 

 6. Autorijders lopen nog even door naar de wegwijzer op de dijk en gaan dan linksaf door het weiland terug naar het café.

2. Beschrijving als u met de auto komt op een andere dag dan 11 of 12 september 2004

De rondwandeling volgens deze beschrijving heb ik voor het eerst gemaakt met Renée van der Haar op woensdagmiddag 3 oktober 2001. Op woensdag 24 april 2002 hebben we deze wandeling ook gelopen met medewerkers van het waterschap West Friesland (dit waterschap is inmiddels gefuseerd met andere waterschappen tot het Hoogheemraadschap).

De beschrijving geef ik vanaf Spierdijk, omdat dit plaatsje het beste startpunt is als u met de auto komt op de andere dagen dan op de speciale wandeldagen zaterdag 11 en zondag 12 september 2004.  Ik beschrijf hierbij de wandeling over de ringdijk in dezelfde richting (met de klok mee) zoals de schrijvers van het boek "Lopen over gras" het gedaan hebben:

 1. In de lange Dorpsstraat, die vanaf het stoplicht aan de verkeerweg naar het noordoosten loopt, kunt u voorbij de kerk een plekje zoeken voor uw auto. Even voorbij de helft van deze straat slaat u linksaf de straat in naar het gehucht Wogmeer. 

 2. Grote foto is 118 Kb

  Links, Het dorpje Wogmeer ligt tegen de ringdijk van de Wogmeer aan (tegenover Spierdijk)


 3. Bij het bord Wogmeer (W01) gaat u linksaf de dijk op, die achter de ringsloot aantreft. Met behulp van overstapjes over de hekken  kunt u de dijk volgen. U komt dan bij de drukke verkeersweg, steek die over. 

 4. Aan de overkant kunt u de dijk vervolgen.  Het eerste stuk moet u nu regelmatig over hekken klimmen (over één hek is ook nog prikkeldraad gespannen), maar verderop wordt het aantal hekken minder. U komt uiteindelijk bij wat kassen aan. Tussen de ringsloot en een paar huizen loopt nu een weggetje, dat u naar de verkeersweg leidt (W02). Steek deze weg over.

 5. Loop het doodlopende weggetje in dat naar de molen leidt (Molenpad). 

  Grote foto is 95 Kb

  Links, Het doodlopende weggetje Molenpad leidt naar de molen en het daarachter gelegen mooiste stuk dijk


 6. Vervolg nu de grasdijk. Dit is een van de gaafste delen van de ringdijk, u ziet een echte dijk met links daarvan de ringsloot.  Nu kruist u weer een verkeersweg (W03).

 7. U vervolgt u weg weer over de grasdijk, totdat u weer een verkeersweg bereikt (W04). Aan de overkant loopt u weer langs de ringsloot. De dijk is hier nogal onduidelijk en de boer heeft zijn mais tot dicht aan de buitenrand van de dijk aangeplant. Gelukkig staat de mais in keurige rijen, zodat u tussen de buitenste en de op één na buitenste rij mais kunt lopen. In de bocht van de dijk kijkt u op spoorlijn Alkmaar- Hoorn uit. Voorbij de bocht ligt er een boerderij en tussen deze boerderij en de ringsloot ligt weer een weggetje. U komt weer op een verkeersweg uit (W05).  Steek weer de weg over.

 8. Volg nog een kilometer de dijk en u komt weer bij het startpunt.


Foto's van de speciale wandeldagen 11 en 12 september, die door TeVoet NH georganiseerd zijn

11 september 2004gemaakt door Veth Graveertechniek

12 september 2004

GPS waypoints

Op vijf plekken op de ringdijk, waar een asfaltweg de ringdijk kruist, heb ik met een Garmin E- map GPS ontvanger waypoints bepaald, die u kunt gebruiken bij uw navigatie. Deze punten zijn in het kaartje aangegeven met de afkortingen W01 t/m W05 (WGS 84 formaat)

Waypoint Noorderbreedte Oosterlengte
w01 52º 39,125´  (52,65209º) 004º 56,447´  (004,97078º)
w02 52º 38,720´  (52,64533º) 004º 53,779´  (004,89632º)
w03 52º 39,337´  (52,65561º) 004º 53,930´  (004,89884º)
w04 52º 39,846´  (52,66410º) 004º 55,136´  (004,91893º)
w05 52º 39,865´  (52,66441º) 004º 56,624´  (004,94374º)

Literatuur

Kees ten Holt & Jouke van der Meij
Lopen over gras- Wandelingen in en om de De Randstad
Bert Bakker, 1982
ISBN 90-6019-827-1 (niet meer leverbaar)

Grote Topografische Atlas van Nederland
Deel I, West Nederland
Wolters- Noordhoff Atlasproducties
Groningen, 1987
ISBN 9001-96178-9

Kaartmateriaal

Voor de wandeling kunt u gebruikmaken van de volgende stafkaarten:

Stafkaart 1: 25.000:  19E

Interessante links

Downloaden van de informatie over de wandeling

U kunt de routebeschrijving en het routekaartje vanaf deze webpagina downloaden:

 

Deze pagina is het laatst aangevuld  op dinsdag 27 maart 2007.

Voor aanvullingen of reacties, stuur mij een email:

Stuur je reactie !email: Fred Triep

Terug naar: Terug naar: