Een driedaagse voettocht door Rondane (Noorwegen)

../wanlogo2.gif (16205 bytes)

door Fred Triep

Links: Overzichtskaart van Zuid- Noorwegen, waarin de ligging van Rondane ongeveer is aangegeven.

Rechtsboven: Dit is een uitvergroting van het kader in de overzichtskaart links. Dit kaartje is een bewerking van een kaartje van de website van de DNT (Den Norske Turistforeningen)

Klik op het kaartje rechtsboven, als je een grote gedetailleerde kaart (131 Kb) van Rondane wilt zien.

Rechtsonder: Dit is een uitvergroting van het kader in het kaartje rechtsboven. Dit kaartje is ontstaan door een bewerking van de oude Turiskarte Rondane (1 :100.000) van Statens Kartverk (zie kaartmateriaal)

Klik op het kaartje rechtsonder, als je een grote gedetailleerde kaart (87 Kb) van de gelopen route wilt zien

Algemene beschrijving van het gebied

Rondane is één van de populaire wandelgebieden in Noorwegen. Het gebied ligt ten oosten van de E6 , ten oosten van de stad Otta en ten noorden van de stad Lillehammer. Het gebied is vanaf de stad Otta aan de E6 goed bereikbaar.
Het gebied is een hoogvlakte, met in het centrum van dat gebied een aantal bergruggen met afgeronde toppen van omstreeks 2000 meter.

Algemene beschrijving van de tocht

Deze tocht gaat door een aantal dalen en de passen daartussen van het Rondane National Park in het centrumgebied. Dit is waarschijnlijk het mooiste gebied van Rondane om te lopen, omdat je tussen een aantal bergen van omstreeks tweeduizend meters loopt. 
We kozen voor gebruik van de aanwezige hutten in het gebied. We hebben daarom bewust de routes over de toppen gemeden, omdat die zonder tent niet te doen zijn. De afstanden tussen de drie gebruikte hutten (Rondvassbu, Doralseler en Bjornhollia) zijn door een gemiddelde wandelaar goed af te leggen en daardoor is dit rondje ook populair, hij wordt door vele wandelaars zowel met de klok mee, als tegen de klok in gedaan. Wij hebben de tocht met de klok mee gedaan, waardoor we de steile klim naar Rondhalsen nu omlaag konden maken (in plaats van omhoog).
Voor meer gegevens over de trajecten en de hutten kan je de Engelstalige of de Noorse gids van de DNT raadplegen (zie literatuur). Voor de DNT hutten geldt, dat je er als lid van de DNT korting krijgt.

Gedetailleerde beschrijving van de tocht

Ik heb deze tocht met Margriet gemaakt. Op vrijdagmiddag zijn we via de E6 in Otta aangekomen met de auto. Daar namen we de weg, die oostwaarts het dal uitgaat en naar de hoogvlakte van Rondane leidt. Daar reden we door het dorpje Mysuseter naar de ingang van het Nationale Park. We parkeerden de auto op de parkeerplaats Spranghaugen. 

Grote foto links is 90 Kb

Links: Uitzicht vanaf de parkeerplaats Spranghaugen op het centrale berggebied van Rondane, waar we onze wandeling gaan doen.

Foto: Fred Triep

Vanaf de parkeerplaats liepen we met onze rugzakken in ongeveer een uur over de onverharde weg naar de DNT hut Rondvassbu. Na enige tijd zagen we de hut liggen aan de rechterkant van het meer Rondvatnet.

De grote foto's zijn respectievelijk 94 Kb, 82 Kb, 82 Kb en 115 Kb

Helemaal links, Links, rechts en helemaal rechts: Terwijl we van de parkeerplaats naar  Rondvassbu lopen, zien we de hut(ten) steeds groter worden.

Foto's: Fred Triep

zaterdag 23 juli 2005

traject 1 : Rondvassbu- Doralseter (DNT route 495a)

Omstreeks negen uur verlieten we de hut Rondvassbu. We liepen langs de handwijzer, die het pad naar de hut Doralseter aanwees, naar de brug over de beek die uit het meer stroomt.

De grote foto's zijn respectievelijk 81 Kb, 79 Kb en 155 Kb

Links: Uitzicht op het meer Rondvatnet, terwijl het nog grotendeels in de schaduw ligt
Rechts:
Een van de richtingsaanwijzers, die door de DNT is neergezet langs de route
Helemaal rechts: We lopen naar de brug over de uitstromende beek van het meer

Foto's: Fred Triep

Na het passeren van de brug begonnen we aan de gestadige klim naar de Rondhalsen, een schouder van de 2015 meter hoge Veslesmeden. We moeten deze klim maken, omdat er links langs het meer geen ruimte voor een pad is. Na ongeveer anderhalf uur lopen bereiken we het hoogste punt van de Rondhalsen (1647 m). We Klimmen naar het hoogste punt aan het meer Rondvatnet en daar hebben we een mooi uitzicht op het meer en de hut Rondvassbu. Even later bereiken we het punt, waar we de Rondhalsen weer gaan afdalen in noordelijke richting.

Links: Vanaf het hoogste punt van de Rondhalsen kijken we uit op de Rondvatnet en de hut Rondvassbu
Rechts:
Op de Rondhalsen zien we In noordelijke richting de afdaling, met daarachter het kleine meertje Bergedalstjonnen en daarachter de 2016 meter hoger Digerronden

Foto's: Fred Triep

Daarna maakten we de afdaling vanaf de Rondhalsen naar het dal. Dat was een steile afdaling, die zonder veel problemen te doen was. Voor de tegenliggers, die omhoogkwamen, was het bijzonder hard werken.

Links en rechts: Uitzichten op het dal ten noorden van de Rondhalsen met het kleine meertje en de berg Digerronden, tijdens de afdaling van de Rondhalsen

Foto's: Fred Triep

We kwamen onderin het dal het pad tegen, dat van de noordkant van het Rondvatnet afkomt. Als u de klim over de Rondhalsen wilt vermijden, kunt u de boot nemen over het meer, die vanaf de hut Rondvassbu vertrekt (op het kaartje bij deze webpagina aangegeven met paarse stippen). Voor de vertrektijden van de boot, zie de website van Rondbassvu.
Na enige tijd kwamen we bij het meertje uit, waar we langs de oever op een beschutte plek tegen de felle wind, een eetpauze namen.

Links: Uitzicht op het kleine meertje Bergedalstjonnen en de 2016 meter hoge berg Digerronden daarachter

Foto: Fred Triep

We volgden het pad in het dal heel langzaam naar beneden loopt. Rechts van ons loopt de Bergedalenbekken. We kwamen op een vlakte waar dit dal uitkomt  in het dal van de Atna. 

Links: We liepen op een redelijk vlak terras boven de Atna 

Foto: Fred Triep

Het pad bestond uit vele parallelle sporen. Enige tijd later bereikten we de Atna rivier, waar we op een behoorlijke hoogte boven liepen. Het leek er op, dat we op de zijmorene van een oude gletscher liepen.

Links: Vanaf ons pad boven op de steile wand kijken we de diepte in naar de Atna
rechts:
Het terras kijkt uit over het Atna dal

Foto's: Fred Triep

Toen moesten we de Bergedalenbekken kruisen, voordat die in de Atna stroomt. Hoewel de beek op de passageplek behoorlijk breed (en dus voornamelijk ondiep) was, bleek een klein deel toch dieper dan gedacht: bij het overstappen over de stenen kreeg ik natte voeten. Ook Margriet haalde de overkant niet zonder natte sokken.

Links: Margriet probeert zonder natte voeten de brede Bergedalsbekken te kruisen, door van de ene steen op de andere steen te stappen

Foto: Fred Triep

Na deze moeilijke passage konden we een eenvoudig pad volgen. Enige tijd later kwamen we bij de brug over de Atna, vrij snel daarna namen we het pad naar de onderste hut van Doralseter. Omdat de prijs ons daar niet beviel, liepen we later naar de bovenste hut van Doralseter. Daar besloten we te blijven.

Links: De Ovre (bovenste) Doralseter hut 

Foto: Fred Triep

Looptijd volgens DNT gids : 5 uur
Onze looptijd (inclusief pauzes): 6 uur 45 minuten

zondag 24 juli 2005

traject 2 : Doralseter- Bjørnhollia (DNT route 485)

Die ochtend liepen we de route van de vorige dag tot het kleine meertje (Bergedalstjonnen) terug. We moesten dus weer de moeilijke passage over de Bergedalsbekken nemen. Later zouden we van twee Noorse vrouwen horen, dat we ook de alternatieve route aan de oostkant van de Bergedalsbekken (op de kaartje bij deze webpagina aangegeven met groene stippen) hadden kunnen nemen.
De onderstaande foto's heb ik nog genomen in het Atna dal, voordat we de passage hadden.

Links: We volgden het pad terug vanaf de Doralseter hut naar de brug over de Atna
Rechts:
Nadat we via de brug de Atna hebben overgestoken, kijken we op het rivierdal uit, met in de diepte de stromende rivier

Foto's: Fred Triep

Daarna volgde weer de passage, waarbij we nu geen natte sokken kregen.

Links: Overzicht van het brede stuk van de Bergedalsbekken, dat we daarna zouden oversteken
Rechts:
Vanaf de overkant van de Bergedalsbekken kijk ik naar Margriet, die de mogelijkheden onderzoekt om droog over te komen

Foto's: Fred Triep

Voorbij het kleine meertje Bergdalstjonnen sloegen we een zijpad in, dat het zijdal inging. We liepen nu langs de andere kant van het meertje en na enige tijd draaide het pad omhoog. We kwamen ook het alternatieve pad tegen, dat aan de andere kant van de Bergedalenbekken liep.

Links: Via de andere kant van het meertje komen we bij pad, dat het zijdal ingaat
Rechts:
Het pad loopt omhoog, we gaan het zijdal in

Foto's: Fred Triep

Het pad loopt langzaam omhoog het dal in en we bereiken zonder veel moeite de pas.

Links: Het pad loopt langzaam omhoog naar de pas
Rechts:
We bereiken het hoogste deel van het dal (de pas) en we zien in de verte het andere dal (Langglupdal)

Foto's: Fred Triep

We dalen het Langglupdal af. Ook dit pad heeft weinig hoogteverschillen, langzaam daalt het pad. De vegetatie veranderde langzaam mee: eerst liepen we door een korstmosrijke subarctische alpenweide, enige tijd later verschenen de eerste berken.

Links en rechts: Uitzichten op het Langglupdal tijdens onze afdaling in dat dal

Foto's: Fred Triep

Toen de eerste bomen verschenen, zagen we een brug over de Langglupbekken. De route stak de rivier over en aan de zuidkant van het dal klom het pad omhoog. Na een half uur klimmen stonden we hoog bovenin het dal van de Store Myldingi, de rivier waarin de Langglupbekken uitkomt. Nog een half uur later, omstreeks 18.00 uur, kwamen we bij de hut Bjørnhollia aan.

Links: Het huttencomplex van Bjørnhollia

Foto: Fred Triep

We waren moe naar deze lange tocht, maar voldaan omdat het een mooie tocht was geweest. We waren te laat voor de maaltijd om 18.00 uur, maar gelukkig konden we om 19.30 alsnog van een heerlijke maaltijd genieten.

looptijd volgens DNT gids : 6 tot 7 uur
onze looptijd (inclusief pauzes): 9 uur

maandag 25 juli 1998

traject 3 : Bjørnhollia- Rondvassbu (DNT route 491a)

Om half tien begonnen we aan onze klim vanaf de hut omhoog, het dal van de Illmann in.

Links: We laten het huttencomplex van Bjørnhollia achter ons en gaan het pad omhoog op
Rechts:
Uitzicht op het huttencomplex van Bjørnhollia en het meer Musvoltjonna tijdens ons klim omhoog vanaf Bjørnhollia

Foto's: Fred Triep

Het eerste stuk was flink klimmen, maar na een kwartier lopen, vlakte het pad af. We liepen enige uren door het Illmanndal, waarbij we steeds wisselende uitzichten op de bergen om het dal hadden. Bij de pashoogte een passeerden we een aantal meertjes.

Helemaal links, Links, rechts en helemaal rechts: Impressies van het Illmanndal tijdens ons klim naar de pas

Foto's: Fred Triep

Daarna daalde we in een volgend dal af. We passeerden ook een klein sneeuwveld, waar ik mij weer volledig moest concentreren op het lopen. De situatie was niet gevaarlijk, maar als ik op dit sneeuwveld zou uitglijden, zou ik in de rivier onder het sneeuwveld komen. Gelukkig ging alles goed.

Links: We moeten een sneeuwveld passeren, dat boven de rivier hangt.
Rechts:
We hebben het sneeuwveld gepasseerd, zonder een nat pak te krijgen

Foto's: Fred Triep

We daalden nog wat af, maar na enige tijd zagen we de bergtoppen rondom de hut Rondvassbu. De hut zelf was nog verborgen achter een kleine heuvel.

Links:  We lopen langzaam het dal in dat uitkomt bij de hut Rondvassbu (nog verscholen achter een heuvel

Foto: Fred Triep

Aan het einde van de tocht moesten we nog een kleine klim maken, om over de kleine hobbel heen te lopen, die voor de hut Rondvassbu lag. Vanaf dat kleine heuveltje hadden we weer een mooi uitzicht op het Rondvatnet en de hut Rondvassbu.

Links: Uitzicht op Rondvatnet, Rondvassbu en de Rondhalsen aan de overkant van het meer vanaf de laatste hobbel voor de hut
Rechts:
Uitzicht op het meer Rondvatnet en het huttencomplex van Rondvassbu

Foto's: Fred Triep

Die nacht sliepen we weer in de hut, we wilden de volgende dag in de ochtend teruglopen naar de parkeerplaats. Dan zouden we vroeg in de ochtend kunnen doorrijden naar Dovrefjell, om daar een tocht te gaan maken.

Looptijd volgens DNT gids : 4 uur
Onze looptijd (inclusief pauzes): 5 uur 45 minuten

Literatuur

Gerard Dielessen
Wandelgids Noorwegen
Elmar, Rijswijk,  1992
ISBN 90-6-120-9633

Claus Helberg
Norwegian mountains on foot
Den Norske Turistforening (DNT), Oslo, 1996
ISBN 82-90339-35-6
(de Engelse vertaling van de Noorse gids van de DNT, met informatie aangevuld voor buitenlanders)

Jolanda Linschoten
Bergtochten in Noorwegen
Dominicus Adventure, 2003
ISBN 90-257-3485-5

Erling Welle- Strand
Mountain Hiking in Norway
Nortrabooks, Oslo, 1988
ISBN 82-90103-41-7

Kaartmateriaal

Van Rondane is één 1:100.000 kaart beschikbaar en 2 kaarten op de schaal 1:50.000. Wat betreft de kaarten op schaal 1:50.000, daarvan heb je voor deze voettocht alleen de kaart Rondane Nord nodig.

Turistkart Rondane, schaal 1:100.000
Statens Kartverk

Turkart, Rondane Nord, schaal 1:50.000
Statens Kartverk, 1999

Turkart, Rondane Sør, schaal 1:50.000
Statens Kartverk, 1999

Interessante links over wandelen in Rondane/Noorwegen

Een belangrijke homepage voor wandelaars naar Noorwegen is die van Den Norske Turistforening (DNT). Naast een uitgebreide site in het Noors, bevat de site enkele pagina in het Engels voor buitenlandse toeristen. Zij geven informatie over wandelen in Noorwegen en je kan er ook informatie krijgen over het lidmaatschap en materialen. 
Het adres van hen is:

Den Norske Turistforeningen (DNT)
Stortingsgt. 28, Postboks 1963 Vika,
N-0125 Oslo, Tel. 0047 - 22832550

De hut Rondvassbu heeft een eigen website, met daar op ook enkele Engelse pagina's. Daarnaast kunt u een kaart van Rondane bekijken (en downloaden). Op deze site staan ook de openingstijden, prijzen en de momenten, waarop de boot over het Rondvatnet vaart. Ook de hut Bjornhollia heeft een kleine website (een subsite van die van de DNT), maar die is volledig in het Noors.

Links naar sites van wandelliefhebbers:

Deze pagina is nieuw aangemaakt op maandag 29 augustus 2005.

Voor aanvullingen of reacties, stuur mij een email:

Stuur je reactie ! email : Fred Triep

Terug naar: Terug naar: