Dagwandeling Beverwijk- Castricum (1) via de binnenduinrand (14 km)

wanlogo2.gif (16205 bytes)

door Fred Triep

Tussen de polders en het strand ligt een overgangsgebied van bloemkwekerijen, bollenvelden, boerderijtjes, tuinderijen, gammele houten huisjes, houtwallen, door struikgewas omgeven weilanden waar kleinvee graast, velden vol leliën, volkstuinen, maneges, een dierenpension annex dierencrematorium (hetgeen weinig vertrouwen wekt), bemoste bunkers, de restanten van oude verdedigingswerken die 'lunetten' heten: 
de rafelrand van het Noord-Hollands Duinreservaat, rommelig en heel gevarieerd,
never a dull moment.

John Jansen van Galen in Het Parool van 22 december 2008

Tekening van de wandelroute

Dit kaartje is gemaakt m.b.v. mijn Garmin E Map GPS ontvanger

Klik op de tekening als u de gedetailleerde tekening van de wandelroutes wilt zien.

Algemene beschrijving

Deze wandeling is door Te Voet NH gebruikt als kennismakingswandeling op zondag 17 november 1996. Hij is ontwikkeld door Wouter Kleijn en is gebaseerd op delen van twee beschreven wandelingen (wandelling 13 en 14) uit de Wandelmap 4, "Wandelingen in Kennemerland en de Noordhollandse duinen". Deze wandelmap is geschreven door geschreven door S. van Schuppen en V. Mars en uitgegeven door de Dwarsstap in Nijmegen. De gedetailleerde beschrijving hieronder is gemaakt door de beschrijvingen van de afzonderlijke wandelingen uit de wandelmap te combineren. Op woensdag 28 november 2007 heb ik de route nogmaals nagelopen en daarop is de laatste wijziging gebaseerd.

Op zondag 14 maart 1999 heeft de vereniging Te Voet NH ook een dagwandeling vanaf Beverwijk naar Castricum gemaakt (dagwandeling Beverwijk- Castricum {2}), maar die wandeling ging vanaf Beverwijk naar Wijk aan Zee, vandaar af over het strand tot standopgang Heemskerk en vanaf daar door de duinen naar Castricum.

Gedetailleerde beschrijving

Ga vanaf station Beverwijk rechtdoor het stationsplein op en kruis de Wijckermolen. Aan het einde de weg oversteken en ga linksaf (Velserweg) voor het buiten Akerendam langs, Vondellaan kruisen. Na het Koetshuys gaat u rechtsaf het park Scheybeek in.

 De grote foto's  zijn 121 en 161 Kb

Links: Huize Scheybeek, gezien vanaf de ingang aan de Velserweg
Rechts: Huize Scheybeek, gezien vanaf de overkant van de vijver in het park

Foto's: Fred Triep

Ga rechtsaf over het klinkerpad, dat achter de vijver linksom meebuigt met de vijver, ga daarna linksaf langs de volière. Neem daarna het tweede pad rechtsaf (het eerste pad is meteen na de volière), en steek even verder schuin links het grasveld over naar een muur achter in het park, ga het poortje door en volg het pad naar rechts. 

De grote foto zijn 180  en 151 Kb

Links: Het karakteristieke muurtje met poortje aan de achterkant van het park, met rechts op de achtergrond Huize Beekzangh
Rechts:
Het poortje in het muurtje achter in het park Scheybeek

Foto's: Fred Triep

Volg het pad naar de uitgang van het park, terwijl u links onder andere  huis Beekzangh ziet. Op de voorgevel van dit huis hangt een torso van de dichter/schrijver Vondel.

De grote foto's  zijn 131 Kb en 55 Kb

Links: Huize Beekzangh
Rechts:De torso van Vondel op de gevel van huize Beekzangh                                                

Foto's: Fred Triep

Steek de straat over en ga  een voetpad tussen de huizen  in en steek even later de parkeerplaats (Caspar van Baerlehof) over. Loop langs het NOVA college. U komt uit op de T splitsing met een paal met de tekst "Historische stadswandeling van Beverwijk". Ga hier rechtsaf en bij de Y splitsing vlak er na weer rechtsaf. Bij de volgende T splitsing gaat u linksaf. Voor de brug gaat u rechstaf, u loopt nu langs een kinderboerderij. Voorbij de kinderboerderij maakt de weg een bocht naar links. Negeer de zijpaden. U Kruist de weg en gaat rechts van een beek het bos (park Westerhout) in..

De grote foto's  zijn 187 en 139 Kb

Links: Het Westerhout met de beek
Rechts: Dode boomstronk met paddestoelen

Foto's: Fred Triep

In het Westerhout gaat u bij de eerste T splitsing linksaf en bij de volgende splitsing houdt u links aan. U volgt nu een breed pad. Ga daarna linksaf over de beek met het klaphekje, ga daarna rechtsaf langs de beek, volg de beek langs de linkeroever (rechts zijn er volkstuintjes).

De grote foto's zijn 132 Kb en 148 Kb

Links: De Scheybeek, met links daarvan het wandelpad (foto1999)
Rechts: Nogmaals de Scheybeek (foto 28 november 2007)

Foto's: Fred Triep

Ga verderop langs de vijverpartij (links is een oude gracht van het vroegere huize Westerhout). Neem vlak voor het volgend klaphekje schuin linksaf een smal kronkelpaadje langs de bosrand, ga even verder het klaphekje door, steek de weg over, en volg rechtdoor het hakselpad. Ter hoogte van een dierenpension (links) gaat u even naar rechts en daarna scherp linksaf een betonplatenweg omhoog. U loopt nu over een duin (verderop rechts beneden bunkerresten bij voormalige. boerderij Wijkerhek) en daarna gaat u in een bocht naar rechts omlaag naar de Zeestraat.

Kruis de Zeestraat met fietspad. Ga daarna rechtdoor een fietspad op. Het fietspad (Het zandgat) maakt een bocht naar rechts. In deze bocht loopt u rechtdoor een pad (achter een roodijzeren hek) in, bestaande uit twee sporen.  Waar dit pad een scherpe bocht naar links maakt, gaat u een klein paadje naar rechts in. U komt dan weer op het fietspad uit, dat u naar links vervolgt. Aan het einde van het fietspad volgt u de asfaltweg langs begraafplaats Duinrust. Deze asfaltweg buigt verderop naar rechts en wordt een klinkerweg (Bankenlaan).

De grote foto is 80 Kb

Links: De Bankenlaan aan de rand van Beverwijk ademt de rustige landelijke omgeving van het gebied ten westen van Beverwijk uit

Foto: Fred Triep

Bij de tweede zijweg links (Kreutzberglaan) gaat u linksaf. U passeert twee lunetten, verdedigingswerken die in 1799 door de Bataafse aangelegd zijn. Op het eerste lunet aan uw linkerkant staat een monument. Na tweede lunet maakt de weg eerst een bocht naar rechts en dan een bocht naar links.

De twee genoemde lunetten zijn in 1799 door de Bataafse Republiek aangelegd na een Engels- Russische invasie. Zij vormen een onderdeel van de Linie van Beverwijk, die van de duinenrij van Wijk aan Zee naar de Wijkermeer liep. Het doel van de Linie was het tegenhouden van anti- Napoleontische troepen. De Linie heeft nooit gefunctioneerd, omdat er daarna nooit een invasie van die kant is geweest.

Kruis de drukke Plesmanweg en ga rechdoor. Ga na 200 meter op de kruising met de Hondsbossche weg linksaf. Even voor de duinrand loopt u links langs stolphoeve Zuidendt. 

De grote foto's  zijn 150 Kb en 141 Kb

Links: De houten schuur, die voor boerderij Zuidendt staat
Rechts:De stolpboerderij Zuidendt

Foto's: Fred Triep

Ga meteen na de boomstambarrière het weggetje in, dat naar rechts buigt. Dit weggetje loopt door het binnenduin. Aan het einde van deze weg gaat u even rechtsaf en meteen daar linksaf. Aan het eind van deze weg gaat u linksaf een asfaltweg op, die het Laantje genoemd wordt. Bij een bocht naar rechts (met rechtdoor een onverhard pad|) volgt u de weg naar rechts. U passeert kwekerij P.N. Limmen, die links van de weg ligt. 

De grote foto's  zijn 107 en 158 Kb

Links en rechts: Een gezin is groente aan het oogsten uit de grote tuin naast hun huis aan de buitenkant van Beverwijk

Foto's: Fred Triep

Bij de kruising met de Duindoornweg gaat u even rechtsaf en daarna  linksaf de Voorweg in. De Voorweg buigt naar rechts en wordt later de Oudedijk.

Even voorbij de bocht in de Oudedijk gaat u linksaf het Noordhollands Duinreservaat in. 

De grote foto's  zijn 97 Kb en 133 Kb

Links: De ingang van het Noordhollands Duinreservaat bij de Oudedijk
Rechts: Mijn wandelmaat Theo is dorstig en probeert de antieke pomp naast het duinpad

Foto's: Fred Triep

Na ruim 150 meter gaat u schuin rechstaf een onverhard paadje in. Dit pad gaat verderop langs een diepliggend akkertje (links). Aan het einde gaat u linksaf een halfverhard weggetje in en daarna na ongeveer100 meter gaat u rechtsaf de Elzenweg in. U blijft rechtdoor gaan en passeert aan uw linkerkant een zanderige plek. Verderop, na het kruisen van een  ruiterpad, gaat u meteen linksaf de Wilgenlaan in. Links van dit pad ligt een akker. Ga na 100 meter haaks linksaf langs de andere zijde van de akker. Aan het einde van dit pad gaat u rechtsaf de Schapenweg op. 

De grote foto is 145 Kb

Links: Het onverharde duinpad Schapenweg

Foto: Fred Triep

Bij paddenstoel 22532 steekt u de Kruisbergweg rechtdoor over. Ga na ongeveer 600 meter, op de splitsing met de Groeneweg, rechtsaf. Na 75 meter verderop gaat u linksaf een smal paadje in. Let op, het wordt nu ingewikkeld: op splitsing 10 meter verder gaat u opnieuw linksaf, even later gaat u schuin rechstaf en daarna op de kruising rechtdoor. Aan het einde volgt u het pad rechstaf naar de parkeerplaats bij de uitgang van het Noordhollands Duinreservaat. Ga linksaf de parkeerplaats op en volg de weg naar de uitgang naar de Provinciale weg Heemskerk - Castricum. 

Steek de provinciale weg  over, en ga op fietspad aan de overkant linksaf. Ga na ongeveer150 meter RA de Korendijk in naar een boerderij. Na het passeren van de boerderij vervolgt u rechtdoor de Korendijk (of Maetdijk) langs het Krengenbosch. 

De Korendijk is in de 12 de eeuw aangelegd om het water uit het noorden tegen te houden. Het damde een aantal stroomgeulen van het Oer Y af, waarvan de loop nog in het landschap te zien zou zijn.
Het Krengenbosch langs de Korendijk is waarschijnlijk een restant van een oud vochtig essenbos, dat in de vroege Middeleeuwen de grens vormde tussen de kogge van Velsen en die van Heiloo.

Negeer de eerste weg naar links na het Krengenbosch (de Polderdijk) en vervolg de Korendijk..

De grote foto zijn 89 Kb en 110 Kb

Links: Het Krengenbosch ligt naast de onverharde en modderige Korendijk
Rechts: We lopen voor de Polderdijk (met zijn knotwilgen) langs de Korendijk verder

Foto's: Fred Triep

Na ongeveer 1 km gaat u bij de kruising met rechts een fietspad, linksaf een asfaltweg op. Kruis de spoorweg Uitgeest- Castricum. Ga na het spoor de eerste weg linksaf (Oosterbuurt), dat is na ongeveer 500 meter. 

De grote foto zijn 108 Kb en 147 Kb

Links: De rustieke Oosterbuurt, in het landelijke gebied ten zuidoosten van Castricum 
Rechts: Mijn wandelmaat Theo bekijkt de eieren, die voor het huis aan de Oosterbuurt ter verkoop aangeboden worden

Foto's: Fred Triep

Vervolgens houdt u twee keer links aan en u komt dan op de Doodweg uit.  U loopt langs het Bonhoeffer College en 250 meter verder gaat u linksaf de Richard Taylorstraat in. U komt weer bij de spoorlijn uit. Daar gaat u naar rechts langs de spoorlijn richting station, waarbij u nogmaals de provinciale weg moet kruisen.

GPS gegevens

Tijdens een wandeling op woensdag 28 november 2007 heb ik met mijn Garmin E Map een track (met waypoints) van de wandelroute gemaakt. Een afbeelding van de route met de track en de waypoints ziet u boven aan de webpagina.
Let op: In het Westerhout heb ik een paar verkeerde paadjes ingeslagen, waardoor de track daar rare bochten maakt. Maar als u de kortste weg volgens de tracks neemt, dan loopt u zeker goed.

U kunt de track en de waypoints downloaden in het mps formaat ( Mapsource bestand) of het gdb formaat.

Literatuur

Steven van Schuppen en Vladimir Mars (uitverkocht)
Wandelingen in Kennemerland en de Noordhollandse duinen
een gids met routebeschrijvingen en achtergronden- vier extra grote stafkaarten 1:25.000
Dwarsstap, Nijmegen
ISBN 90-6168-605-9

John Jansen van Galen
Te Voet- Aan de rafelrand der duinen
Beverwijk- Castricum (14 km)
Het Parool, zaterdag 22 december 2007

http://www.parool.nl/reizen/tevoet/122207-tevoet.html

Interessante links

Over deze wandeling en het gebied kunt u meer informatie vinden op:

Downloaden van de informatie over de wandeling

U kunt de routebeschrijving in Word formaat vanaf deze webpagina downloaden:

Deze pagina is het laatst aangepast op zondag 1 januari 2008.

Voor aanvullingen of reacties, stuur mij een email:

Stuur je reactie !email: Fred Triep

Terug naar: Terug naar: