De ontwikkelingen t.a.v. de rondwandeling bij Vinkeveen vanaf september 2002

wanlogo2.gif (16205 bytes)

door Fred Triep

Inleiding

Sinds september 2002 zijn we (TeVoet NH) met de gemeente De Ronde Venen in discussie over de spoorbaan door die gemeente. In die maand hielden we twee succesvolle wandelweekends over die dijk. Na een gesprek met wethouder Brouwer (portefeuille recreatie) en ambtenaar Pieter Scholten in november 2002, hebben we regelmatig overleg met die ambtenaar gehad om de rondwandeling te realiseren.

Toestemming van NS vastgoed om de dijk te bewandelen

In december 2002 stuurde ik namens TeVoet NH, TeVoet Utrecht, Nemo, IVN De Ronde Venen en Rotary een brief aan NS vastgoed. Daarin vroegen wij namens alle wandelaars toestemming om de dijk te belopen tussen Wilnis en Demmerikse Kade. Het duurde even, maar in januari 2003 kwam het verlossende antwoord van de property manager van NS vastgoed: wandelaars mogen de dijk gebruiken en dit recht geldt voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van vier weken door NS Vastgoed.

Het provinciale Wandelplan (Provincie Utrecht)

Het antwoord van NS Vastgoed betekende, dat de rondwandeling in ieder geval gerealiseerd kon worden. Het document, dat wij samen met Pieter Scholten maakten over de rondwandeling, kon begin 2003 meteen gebruikt worden in het Provinciale Wandelplan, dat door provincieambtenaar Leo Hulten werd opgesteld. Dit wandelpadenplan, met de bijbehorende subsidievoorstellen werd in maart 2003 door de oude Provinciale Staten aangenomen. “Onze” wandeling kreeg daarbij de meeste subsidie toegekend, een groot deel kwam uit de Europese subsidiepot van de POP regeling (Plattelands Ontwikkelings Plan).

Stappen naar de realisatie van de wandelroute

Het overleg met de ambtenaar van De Ronde Venen in mei 2003 ging nu over de bruggen. De heer Scholten had technische informatie ingewonnen over bruggen en trekpontjes. Een trekpontje in de ringvaart zou waarschijnlijk duurder uitvallen dan een brug. Daarom komt er zeer waarschijnlijk een brug. Omdat het scheepvaartverkeer (zeilboten) in de ringvaart mogelijk moet blijven, zal de brug in de ringvaart meestal open staan. Wandelaars zullen de brug moeten kunnen bedienen, waardoor de brug gedurende enkele minuten dicht kan gaan.

Voor de aanleg van drie bruggen (naast de brug over de ringvaart ook een brug over de wetering en een brug van het busstation bij Wilnis naar de dijk) moest de gemeente De Ronde Venen toestemming hebben van NS Vastgoed. Op verzoek van de gemeente hebben wij (ook weer namens de andere organisaties) in augustus 2003 een brief gestuurd naar NS Vastgoed. In september 2003 kreeg ik het antwoord. Ook nu weer kregen we de toestemming. Er is wel een voorwaarde aan verbonden, als de spoordijk door andere weggebruikers dan wandelaars gebruikt gaat worden, trekt NS Vastgoed haar toestemming om de dijk te bewandelen terug. Door deze voorwaarde hoeven we niet zo bang meer te zijn, dat er een fietspad over de dijk gelegd zal worden. kort geleden (eind oktober) had ik weer contact met de heer Scholten. De ontwikkelingen lijken erg gunstig. Men is nog enigszins in de weer met de financiering van alles, maar dat zal volgens de heer Scholten in orde komen. Door de dijkbreuk bij Wilnis was het moeilijk om een ambtenaar te vinden, die het uitvoeringstraject zou kunnen leiden. Maar inmiddels heeft men een ambtenaar van de dienst Ruimtelijk Ontwikkeling gevonden, die in 2004 het project gaat leiden. Ik verwacht dat de bruggen in begin 2004 aanbesteed zullen worden.

Ons spoorbaanproject kreeg deze zomer nog extra publiciteit door een Radio 1 reportage in het kader van het thema “5 graden Oosterlengte”. Op maandag 11 augustus werd om 8.45 een 6 minuten durende reportage uitgezonden over de spoordijk en de brug over de veldwetering. De reportage is via het Internet nog steeds te beluisteren. 

Demmerikroute, de ontwikkeling van een deel van onze route tot een ANWB gezinswandelroute

In januari 2004 heeft Bureau Lopende Zaken contact gezocht met het gemeentebestuur van de gemeente De Ronde Venen. In opdracht van de Manifestgroep Groene Hart wil het Bureau van het oostelijk deel van onze route een Gezinswandelroute maken, die de Demmerikroute gaat heten.

De Demmerikroute bestaat uit het oostelijke deel van de wandelroute Spoordijk Vinkeveen/Groot Wilnis  De route is 12 km. lang, start bij het voormalige treinstation Vinkeveen en loopt via de voormalige spoorbaan via de Ruigekade, Demmeriksekade (stukje gemeente Breukelen) naar Bosdijk, vervolgens via de Veenkade, Korenmolenweg, Donkereind, Demmerik terug naar het startpunt: stationsgebouw Vinkeveen. 

De route zal eind mei klaar zijn. Bureau Lopende Zaken in Den Haag heeft de opdracht van de gemeente gekregen en het werk wordt uitgevoerd door Lizard Point uit Hei en Boeicop. 

Omdat op deze route geen mountain bikes en honden zijn toegestaan, wordt er een hek (met overstapje) neergezet achter de brug bij het station. De foto's hieronder laten dat zien. Op de foto's (van Lizard Point) ziet u ook een van de medewerkers van Bureau Lopende Zaken, Vladimir Mars.

De grote foto's zijn 21 Kb  en 83 Kb

Links: Situatie in januari 2004
Rechts: Fotomontage van de verwachte situatie eind mei 2004 (ten behoeve van de ANWB- bewegwijzerde Groene Hart- rondwandeling van 12 km vanuit Vinkeveen)

Foto's: Lizard Point

Daarnaast zal de brug over de veldwetering veiliger gemaakt worden door er twee leuningen om heen te maken. Op dit bruggetje zal een klaphekje komen om honden en fietsers tegen te houden.

De grote foto's zijn 29 Kb  en 105 Kb

Links: Situatie in januari 2004
Rechts: Fotomontage van de verwachte situatie eind mei 2004 (ten behoeve van de ANWB- bewegwijzerde Groene Hart- rondwandeling van 12 km vanuit Vinkeveen)

Foto's: Lizard Point

Naast deze infrastructuren komt er ook een informatiepaneel bij de start van de route, die door de ANWB verzorgd zal worden.

Nieuws juni 2004

Op zaterdag 19 juni hebben gedeputeerde Pieter Lokker en Fred Triep (TeVoet) de Demmerikroute geopend. Lees hier meer over op de pagina Opening Demmerikroute

Bouw van de brug over de ringvaart en die bij het busstation van Wilnis

In de eerste week van mei 2006 is de bouw van de begonnen, waardoor ook de hele wandelroute te gebruiken valt. Over de ringvaart wordt nu een brug gebouwd, waardoor wandelaar van het ene deel van de spoorbaan kunnen doorlopen naar het deel van de spoorbaan ten oosten van de ringvaart. De omloop (zie de paarse stippen op het kaartje van de rondwandeling) is na de opening van de spoorbaanroute op 20 juni 2006 niet meer nodig.

De grote foto zijn respectievelijk  100 Kb, 73 Kb, 73 Kb, 70 Kb en 68 Kb

Links: De bouw van de brug over de ringvaart bij Vinkeveen op zondag 7 mei 2006
Rechts: Impressies van de brug (bijna klaar?) over de ringvaart bij Vinkeveen in de spoorbaanroute op zaterdag 3 juni 2006

Foto's: Fred Triep

Daarnaast is in mei 2006 begonnen met een brug vanaf het busstation naar de spoordijk. Deze brug is inmiddels af.

De grote foto is 89 Kb

Links: Het bruggetje vanaf het busstation bij Wilnis naar de spoordijk op zaterdag 3 juni 2006

Foto: Fred Triep

 

Nieuws juni 2006

Op dinsdagmidddag 20 juni zal de wandelroute "Spoordijk Wilnis- Vinkeveen" op feestelijke wijze geopend worden om 14.45 uur vanaf het startpunt van de route, de parkeerplaats van Halte 2006


TeVoet regio NH
is blij, dat de wandelroute nu gelopen kan worden door de aanwezigheid van 3 bruggen (brug over de Veldwetering, brug over de ringvaart, brug naar het busstation). We hopen dat in de toekomst ook een passage door het weiland vanaf de Veenkade naar Wilnis mogelijk zal zijn.

Minder plezierige ontwikkelingen

In de herfst 2011 is gebleken, dat de gemeente De Ronde Venen over de spoordijk

 Deze pagina is het laatst aangevuld op woensdag 7 juni 2006.


 

Voor aanvullingen of reacties, stuur mij een email:

Stuur je reactie ! email: Fred Triep

Terug naar:

Terug naar: